Szkoła „Zagadka” oferuje kursy języka angielskiego oraz rosyjskiego dla dzieci i młodzieży

Kursy języka angielskiego skierowane są dla dzieci już od ukończenia 2. roku życia. Zapraszamy przedszkolakiuczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jako jedyna szkoła w okolicy, dzieciom w wieku od 2 do 7 lat oferujemy naukę licencjonowaną metodą Teddy Eddie, a dzieciom starszym (7-10 lat) ambitny kurs Savvy Ed, prowadzący do zdania pierwszych egzaminów Cambrige Young Lerners.

Więcej informacji o nauce z sympatycznym Miśkiem znajdą Państwo w zakładce „Teddy Eddie”

Szczegóły kursu Savvy Ed znajdują się:
w oddzielnej zakładce „Savvy Ed”.

Uczniów klas 2-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zapraszamy na kursy grupowe lub indywidualne. Grupy tworzone są nie tylko na podstawie wieku i poziomu znajomości języka, ale również pożądanego celu, który uczniowie chcą osiągnąć.

Podczas zajęć grupowych możemy:
– nadrobić zaległości z podstawy programowej obowiązującej w szkole,
– rozszerzyć zakres nauki języka,
– prowadzić zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matury.
Zajęcia grupowe prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 6-osobowych) przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy zawsze mają na uwadze potrzeby dzieci oraz naukę w sposób ambitny, kreatywny i dostosowany do wieku uczniów.

ZAGADKA

Na kursy języka rosyjskiego zapraszamy uczniów od 4. klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum/technikum. Oferujemy zajęcia grupowe
i indywidualne. Zarówno zajęcia języka angielskiego, jak i rosyjskiego prowadzone są z wykorzystaniem monitora interaktywnego, materiałów własnych
oraz odpowiednio dobranych podręczników (w zależności od potrzeb). W przypadku pytań prosimy o kontakt lub odwiedzenie „Zagadki”!

MONITOR INTERAKTYWNY

Nowoczesne rozwiązanie
w technologii lingwistyki. W pełni sterowany dotykiem monitor
z możliwością odtwarzania dźwięku jest fantastycznym narzędziem
do nauki!

PODRĘCZNIKI

Forma papierowa jest zawsze idealnym utrwaleniem przekazanej wiedzy podczas zajęć.
Do książki zawsze możemy wrócić.

MATERIAŁY WŁASNE

Każdy uczy się na swój sposób, każdy utrwala naukę inaczej. Dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę
z wartości materiałów własnych jakie towarzyszą naszym uczniom.

TELEFON

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE